// (English) Home – STARTCRAFT
 

StartCraft

Craft Entrepreneurship Training

Rezultaty projektu

W projekcie powstaną 4 główne rezultaty intelektualne

O Projekcie

StartCraft to europejski projekt finansowany w ramach programu Erasmus+, którego głównym celem jest rozwój i dostarczanie szkoleń oraz praktycznej edukacji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla menedżerów przedsiębiorstw rzemieślniczych. Te szkolenia online mają na celu zaspokojenie szczególnych potrzeb przedsiębiorców rzemieślniczych, podniesienie ich kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz zwiększenie ich efektywności. Z tego powodu w ramach projektu zostanie opracowany kompletny zestaw materiałów edukacyjnych dla rzemieślników, w tym platforma e-learningowa, narzędzie szkolenia rynkowego, a także notatki dydaktyczne dla podmiotów prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe. Niezależnie od tego, czy już założyłeś firmę rzemieślniczą, czy jesteś przyszłym przedsiębiorcą w dziedzinie związanej z rzemiosłem lub organizacją zapewniającą kształcenie i szkolenie zawodowe dla przedsiębiorców rzemieślniczych, projekt ten może pomóc Ci, między innymi, w zwiększeniu Twojej wiedzy na temat zarządzania biznesem, jakości produktów oraz poprawie Twoich umiejętności ICT.

Partnerzy