// Narzędzie szkolenia rynkowego – STARTCRAFT
 

Narzędzie szkolenia rynkowego będzie interaktywnym narzędziem online dostępnym na platformie StartCraft, i będzie miał na celu wsparcie uczących się rzemiosła w symulacji ich pomysłu biznesowego w rzeczywistym kontekście rynkowym. W ten sposób pomoże im to w zrozumieniu otoczenia gospodarczego i ocenie szans powodzenia pomysłu na przedsiębiorstwo rzemieślnicze, poznaniu niektórych kluczowych koncepcji związanych z opracowaniem biznesplanu, takich jak analiza SWOT, badanie rynku, konkurencji, klientów, kanałów dystrybucji itp.

Open