// Raport mobilny – STARTCRAFT
 

Raport mobilny dotyczący nauczania przedsiębiorczości rzemieślniczej i zapotrzebowania na umiejętności w jej zakresie według danych uzyskanych od przedstawicieli sektora

Raport mobilny będzie miał formę interaktywnego zasobu, który pozwoli na wyszukiwanie i filtrowanie odpowiedzi według różnych kryteriów (np. użytkownik będzie mógł wybrać umiejętność i na tej podstawie zaprezentowane zostaną metody jej rozwijania, czy też będzie mógł wyszukać umiejętności najbardziej poszukiwane na rynku przez przedsiębiorców rzemieślniczych, itp) oraz przedstawi najbardziej potrzebne umiejętności. Będzie również dostępny jako aplikacja mobilna, do której można się szybko dostać z dowolnego miejsca za pośrednictwem telefonu. Ponadto, aby uczynić go bardziej atrakcyjnym, będzie zawierać wskazówki dotyczące samorozwoju dla edukatorów i uczniów.

Istotne informacje znalezione w trakcie badania przedmiotu projektu pochodziły z poprzednich raportów i badań opracowanych w latach 2009-2011. Partnerzy zamierzają również, jako wstępny rezultat, zaktualizować te informacje i pogłębić badania. Raport będzie zawierał wyniki dwóch równoległych badań:

– Badania ankietowe prowadzone przez partnerów wśród edukatorów VET, szczególnie z dziedziny rzemiosła i biznesu. Partnerzy przeprowadzą badania, które pogłębią stan wiedzy i zaktualizują informacje rynkowe. Ta część badań pokaże aktualne metody i podejścia, jak również główne umiejętności, które są nauczane i rozwijane.
– Grupy fokusowe i wywiady przeprowadzone przez partnerów wśród przedsiębiorstw rzemieślniczych. Partnerzy będą korzystać z bazy danych, którą stworzyli w fazie przygotowawczej, a także będą poszukiwać nowych kontaktów.

Ta część określi, czego naprawdę potrzeba, jakie umiejętności i postawy są potrzebne, aby odnieść sukces jako przedsiębiorca w branży rzemieślniczej w dzisiejszym bardzo burzliwym środowisku.