// Pakiet szkoleniowy StartCraft  – STARTCRAFT
 

Pakiet będzie stanowił zbiór narzędzi dotyczących głównych umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności miękkich potrzebnych przedsiębiorcom rzemieślniczym. Zostanie on skierowany do osób uczących się zawodu rzemieślniczego i nowych przedsiębiorców rzemieślniczych. Aby uczynić go samodzielnym zestawem, pakiet będzie zawierał sekcję poświęconą metodologii i strukturze treści oraz będzie rozwijany w otwartym środowisku nauczania Moodle.

Open