Το εκπαιδευτικό πακέτο θα είναι μια συλλογή εργαλείων σχετικά με τις κύριες επιχειρηματικές και κοινωνικές δεξιότητες που χρειάζονται οι βιοτέχνες, όπως προσδιορίστηκαν στο πρώτο πνευματικό αποτέλεσμα. Θα απευθύνεται στους τελικούς δικαιούχους του έργου: βιοτέχνες μαθητές ΕΕΚ και νέους επιχειρηματίες. Προκειμένου να καταστεί ένα αυτοτελές και κατανοητό εργαλείο εκπαίδευσης, το πακέτο θα έχει ένα τμήμα για τη μεθοδολογία και τη δομή του περιεχομένου και θα αναπτυχθεί σε ένα ανοιχτό περιβάλλον μάθησης.