// Αναφορά για Κινητά – STARTCRAFT
 

Αναφορά για κινητές συσκευές σχετικά με τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας στον τομέα της βιοτεχνίας και τη ζήτηση επιχειρηματικών ικανοτήτων στον τομέα αυτό, σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου.

Η αναφορά για κινητά θα έχει μια μορφή διαδραστικής πηγής που θα επιτρέπει την αναζήτηση και το φιλτράρισμα των απαντήσεων χρησιμοποιώντας διάφορα κριτήρια (π.χ. ο χρήστης θα είναι σε θέση να επιλέξει την ικανότητα και βάσει αυτής θα παρουσιάζονται οι μέθοδοι που αναπτύσσουν αυτήν την συγκεκριμένη ικανότητα ή να αναζητά τις δεξιότητες που είναι σε μεγαλύτερη ζήτηση στον τομέα της βιοτεχνίας, κ.λπ.) και θα αποκαλύπτει τις πιο απαραίτητες δεξιότητες. Θα είναι επίσης διαθέσιμη ως εφαρμογή για κινητά για γρήγορη πρόσβαση από οποιοδήποτε μέρος μέσω τηλεφώνου. Επιπλέον, για να γίνει πιο ελκυστική, θα περιλαμβάνει συμβουλές για αυτο-ανάπτυξη τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και μαθητές.

Σημαντικές πληροφορίες που βρέθηκαν κατά την έρευνα σχετικά με το θέμα του έργου ήταν από προηγούμενες εκθέσεις και μελέτες που αναπτύχθηκαν μεταξύ 2009 και 2011. Οι εταίροι σκοπεύουν, ως προπαρασκευαστικό αποτέλεσμα, να ενημερώσουν τις πληροφορίες και να εμβαθύνουν την έρευνα με τα κατάλληλα ενημερωμένα δεδομένα. Η αναφορά θα περιλαμβάνει αποτελέσματα δύο παράλληλων μελετών:

  1. Έρευνα ερωτηματολογίου που θα διεξαχθεί από τους εταίρους μεταξύ εκπαιδευτικών ΕΕΚ και συνεχιζόμενης ΕΕΚ, προερχόμενους ειδικά από βιοτεχνικούς και επιχειρηματικούς τομείς. Οι εταίροι θα πραγματοποιήσουν έρευνα που θα εμβαθύνει πάνω στην προκαταρκτική έρευνα. Αυτό το μέρος της έρευνας θα αναδείξει τις τρέχουσες μεθόδους και προσεγγίσεις καθώς και τις κύριες δεξιότητες που διδάσκονται και αναπτύσσονται.
  2. Ομάδες εστιασμού και συνεντεύξεις από του εταίρους μεταξύ βιοτεχνικών επιχειρήσεων. Οι εταίροι θα χρησιμοποιήσουν τη βάση δεδομένων που δημιούργησαν στο στάδιο προετοιμασίας και θα αναζητήσουν επίσης νέες επαφές.

Αυτό το μέρος της έρευνας θα προσδιορίσει τι πραγματικά χρειάζεται, ποιες δεξιότητες και στάσεις χρειάζονται για να είναι κάποιος επιτυχημένος επιχειρηματίας βιοτεχνίας στο σημερινό πολυτάραχο περιβάλλον.