// Notatki dydaktyczne dla osób prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe – STARTCRAFT
 

Rezultat ten stanowi uzupełnienie szkolenia poprzez dostarczenie narzędzi dydaktycznych dla trenerów. Głównym produktem O4 będą notatki dydaktyczne. Notatki te pomogą uzupełnić szkolenie online o zalecenia i treści pedagogiczne w celu zwiększenia korzyści dla użytkownika końcowego.

Notatki będą składać się z dwóch głównych części:

Po pierwsze, będą one zawierały zestaw przydatnych zasobów dla trenerów, które stanowią uzupełnienie kursu, łącznie z informacjami na temat stosowanych metodologii, bibliografią, najlepszymi praktykami VET, powiązaniem z innymi projektami i programami wsparcia biznesu, itp.

Następnie, będą one zawierały konkretne zalecenia ustalone na podstawie różnych modułów kursu i przewidywanych kompetencji, jak również narzędzia szkolenia

Open